top of page
SANERING
Sanering innefattar olika typer av mögel och asbest arbeten. Med rätt kompetens och utrustning tar vi oss an och löser uppgiften på ett säkert och tryggt sätt. Vi innehar egen mätutrustning för fuktmätning i både virke och betongmaterial.
bottom of page